Sportlovet närmar sig

Har ni kommit ihåg att serva bilen inför resan?